O magazinu

Stručni magazin Mineral namijenjen je stručnoj javnosti koja djeluje na području eksploatacije i prerade mineralnih sirovina, graditeljstva - niskogradnje. Tematski obrađuje čvrste mineralne sirovine i njihovu eksploataciju, tehnologije u preradi i oplemenjivanju mineralnih sirovina, rudarsku i građevinsku mehanizaciju te zahvaća područje niskogradnje, geotehnike, geologije i istraživanja. Mineral redovito prati novosti i aktualnosti iz područja navedenih struka nastojeći svoje čitateljstvo informirati o najvažnijim događanjima iz struke.

Dinamika izlaženja: dvomjesečnik, 6 puta godišnje

Područje distribucije: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, (Slovenija)

Način distribucije: magazin se distribuira u vlastitoj organizaciji izdavača putem pošte, adresiranjem na tvrtke ili pojedince iz navedenih ciljanih grupa. Određeni broj izdanja raspoređuje se na knjižnice fakulteta i Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu.

Ciljane grupe: rudarstvo, graditeljstvo-niskogradnja, geologija, geotehnika, procesno strojarstvo i tehnologija, komunalne tvrtke, javne tvrtke, inženjering tvrtke, projektni biroi, zastupnici strojeva i opreme, visokoškolske ustanove, stručne škole, znanstveno-istraživačke institucije, resorne institucije.

Impressum

Nakladnik:

Business Media Croatia d.o.o.
Savska cesta 182, 10000 Zagreb
Tel: +385-1-6311 800
Fax. +385-1-6311 810
e-mail: mineral@bmcroatia.hr

Glavni i odgovorni urednik:
Nenad Žunec, dipl. ing.
e-mail: nenad.zunec@bmcroatia.hr

Product Manager:
Cvjetka Špralja Šakić, dipl. oec.
e-mail: cvjetka.sakic@bmcroatia.hr

Prodaja i marketing:
Goran Vrga, dipl. ing.
Tel: +385-1-6311 817
Fax. +385-1-6311 810
e-mail: goran.vrga@bmcroatia.hr

Tajništvo i pretplata:
Suzana Kovačić
Tel: +385-1-6311 800
Fax. +385-1-6311 810
e-mail: suzana.kovacic@bmcroatia.hr

Grafička priprema:
e-mail: grafika@bmcroatia.hr

ISSN 1331 - 3797