Marketing

Za sve informacije o cijenama i komercijalnim uvjetima oglašavanja obratite se na sljedeće kontakte:

Tel: +385-1-6311 817
Fax. +385-1-6311 810
e-mail: goran.vrga@bmcroatia.hr

Navedeni formati oglasa "u rez" sadrže 3 mm napusta.

Dostava materijala:
Materijali se predaju na CD-u, DVD-u ili dostavljaju e-mailom (mineral@bmcroatia.hr) u sljedećim formatima: TIFF, JPG, EPS, PDF. Rezolucija 300 dpi, CMYK, bez spot boja, fontovi pretvoreni u krivulje.