Marketing

Za sve informacije o cijenama i komercijalnim uvjetima oglašavanja obratite se na sljedeće kontakte:

T: +385 1 6311 800
E: mineral@bmcroatia.hr

Navedeni formati oglasa "u rez" sadrže 3 mm napusta. Dostava materijala:
Materijali se dostavljaju e-mailom (mineral@bmcroatia.hr) u sljedećim formatima: TIFF, JPG, EPS, PDF. Rezolucija 300 dpi, CMYK, bez spot boja, fontovi pretvoreni u krivulje.