Marketing

Za sve informacije o cijenama i komercijalnim uvjetima oglašavanja obratite se na sljedeće kontakte:

Branka Šprlje, bacc. oec. T: +385 1 6311 818, M: +385 91 602 5243
Goran Vrga, dipl. ing. T: +385 1 6311 817, M: +385 91 565 9397
E: mineral@bmcroatia.hr, F: +385 1 6311 810

Navedeni formati oglasa "u rez" sadrže 3 mm napusta.

Dostava materijala:
Materijali se dostavljaju e-mailom (mineral@bmcroatia.hr) u sljedećim formatima: TIFF, JPG, EPS, PDF. Rezolucija 300 dpi, CMYK, bez spot boja, fontovi pretvoreni u krivulje.