Predavanje "Podzemna eksploatacija arhitektonskog kamena u ležištu Kanfanar III"
Predavanje "Podzemna eksploatacija arhitektonskog kamena u ležištu Kanfanar III"
  07.02.2018  |  14:38
Vrijeme čitanja: 6 min
Povodom obilježavanja blagdana sv. Barbare – zaštitnice rudara, u organizaciji udruge hrvatskih rudarskih inženjera, mr.sc. Ivan Cotman je u Hrvatskom inženjerskom savezu u Berislavićevoj 6 održao 16.12.2016. Predavanje „Podzemna eksploatacija arhitektonskog kamena u ležištu Kanfanar III”

Predavanje na istu temu mr.sc. Ivan Cotman održao je i na 24. Svjetskom rudarskom kongresu u Rio de Janeiru, u Brazilu, od 18. do 21. listopada 2016. godine. Međunarodni organizacijski komitet (IOC) svjetskog rudarskog kongresa (WMC) osnovan je 1957. godine u Poljskoj, a inicijativu za osnivanje pokrenuo je prominentni stručnjak i znanstvenik, prof. Boleslaw Krupinsky (Silesian University of Technology u Gliwicama, Poljska), koji je organizirao prvi Svjetski rudarski kongres u Varšavi 1958. godine. Prof. Krupinski bio je i prvi predsjednik WMC-a do 1972. godine kada ga je naslijedio prof. Joseph Dubinski (generalni direktor Centralnog Rudarskog Instituta u Krakowu) koji je predsjedavao kongresom do 2016., kada je na tu dužnost izabran prof. Marek Cala (Sveučilište za rudarstvo i metalurgiju u Krakowu). Svjetski rudarski kongres obuhvaća 43 zemlje sa svih kontinenata, među kojima su najznačajnije, a ujedno i najveće rudarske zemlje, kao na primjer SAD, Rusija, Australia, Kina, itd. WMC usko surađuje s organizacijama ICCM (Interational Coucil on Mining and Metals) i World Economic Forum. Osim WMC-a, značajnije rudarske organizacije u svijetu su World Clean Coal Conference (samo za ugljen) kao i World Petroleum Coucil (hidrokarbonati). Svjetski rudarski kongres je akreditiran u UN kao svjetska organizacija čija djelatnost obuhvaća:

• promoviranje i podršku znanstvenoj i tehničkoj suradnji s ciljem razvoja nacionalnih i međunarodnih saznanja u polju rudarstva čvrstih mineralnih sirovina;

• evidentiranje, razvoj i proširenje svjetskih rezervi mineralnih sirovina kroz godišnji bilten (World Mining Data);

• međunarodnu razmjenu najnovijih saznanja u rudarskoj znanosti, tehnologiji, ekonomici, sigurnosti i zaštiti okoliša.

Svjetski rudarski kongres djeluje pod pokroviteljstvom Međunarodnog organizacijskog komiteta (IOC) koji je izabran od strane nacionalnih organizacionih komiteta. Članovi Hrvatskog nacionalnog komiteta su prof. emeritus Slavko Vujec (RGN fakultet Zagreb), izv.prof.dr. Petar Hrženjak, dipl.ing.rud. (RGN fakultet Zagreb) i mr.sc. Ivan Cotman, dipl.ing.rud. (Kamen, Pazin). Svjetski rudarski kongresi se održavaju svake 2-3 godine u zemlji koja za to bude izabrana većinom glasova članova na sastancima IOC-a. Do sada su održana 24 kongresa, dok će se 25. Svjetski rudarski kongres održati u Astani u Kazahstanu 2018. godine. Svečana primopredaja rudarske lampe uručena je predstavniku Kazahstanskog IOC-a, ambasadoru Kairatu Sarzhanovu, koji ju je preuzeo od direktora Brazilske rudarske asocijacije Josea Frenanda Courie na 24. WMC-u u Rio de Janeiru.

Na dosadašnjim kongresima predstavnici Republike Hrvatske su prezentirali razne stručne članke vezane za stanje rudarstva u Hrvatskoj, problematiku podzemne eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena kao i nove metode mjerenja stanja naprezanja u razrješavanju problema mehanike stijena kod podzemne eksploatacije. Na 24. Svjetskom rudarskom kongresu održanom 2016. u Rio de Janeiru, ukupno je prezentirano 430 članaka iz 44 zemlje, a kongresu je prisustvovalo 800 delegata iz cijelog svijeta. Prezentacije, predavanja i diskusije održavane su po sekcijama u 20-tak predavaonica. Na kongresu u Rio de Janeiru mr.sc. Ivan Cotman je održao predavanje i prezentaciju pod nazivom "Uderground exploitation of natural stone in Croatian layered deposits”, predstavljajući rudarskom auditoriju stanje svjetske i nacionalne industrije ukrasnog kamena te problematiku, sistem eksploatacije i nova saznanja vezana za određivanje stanja naprezanja u podzemnom kamenolomu.

Pripremne radnje

Dio ovoga predavanja Ivan Cotman je održao u Domu Hrvatskog inženjerskog saveza povodom obilježavanja sv. Barbare – zaštitnice rudara u organizaciji Udruge hrvatskih rudarskih inženjera.

Nakon osvrta na proizvodnju arhitektonskog kamena u svjetskim razmjerima i proizvodnju u Republici Hrvatskoj, te proizvodnju u Istarskoj županiji (koja je uz proizvodnju teh.-građevnog kamena jedini "predstavnik" rudarstva Istre) prodiskutirao je kriterije odabira podzemne eksploatacije. Od društveno-socijalnih kriterija (regionalna politika i zaštita okoliša, stanje rudarskog zakonodavstva, raspoloživost stručne radne snage), preko rudarskih kriterija (geotektonsko stanje ležišta, primjenjivost postojeće mehanizacije, tehničko-tehnološke mogućnosti koncesionara) do tržišno-ekonomskih kriterija (cijena koštanja proizvedenog bloka, kvaliteta proizvedenog bloka). Početni prevladavajući kriterij bio je nemogućnost uklapanja u politiku prostornog uređenja. tj. prostorno planske dokumentacije, obzirom da je podzemna eksploatacija (zahvat u prostoru) trodimenzionalni problem, a planovi su uglavnom predstavljeni dvodmenzionalno (tlocrtno) pa dolazi od "preklapanja" prostora predviđenih raznim površinskim sadržajima sa eventualnim sadržajima koji će se odvijati na istim lokacijama, ali u dubini. Kao što se vidjelo iz izlaganja, pripremne radnje za ovaj projekt bile su opsežne i dugotrajne. Dio radnji odnosio se na ishođenja svih potrebnih odobrenja - postupak koji je, iako institucionaliziran, prepušten koncesionaru da ga samostalno vodi kroz različite institucije. Stručni dio priprema obuhvaća radnje kao što su geodetsko mjerenje, geološke istražne radnje, kartiranje, laboratorijska ispitivanja radi utvrđivanja karakteristika ležišta za podzemnu eksploataciju, odabir metode eksploatacije, odabir mehanizacije, određivanje mjera sigurnosti, provođenje probne eksploatacije, analiza dobivenih rezultata te studija isplativosti koja će uzeti u obzir sve kriterije.

O metodi eksploatacije

Razvijanje metode eksploatacije u navedenim okolnostima zahtijevalo je specifičan pristup, odnosno razvijanje posebne metode. Mr.sc. Cotman razvio je ovom prilikom u suradnji s prof.dr.sc. Hrženjakom sa RGN fakulteta u Zagrebu metodu podzemne eksploatacije prirodnog kamena (AG kamen) sa nepravilno raspoređenim stupovima, uz primjenu najnovije tehnologije pridobivanja samohodnim automatskim lančanim sjekačicama tipa GU-70 i GU-SVC proizvođača Fantini iz Rima. Metoda eksploatacije se temelji na osnovnom principu "vađenja" blokova iz neporemećenih zona, a ostavljanje stupova na mjestima na kojima je izrazita koncentracija diskontinuiteta (pukotina i dr.) Ovaj način eksploatacije zahtijeva konstantno praćenje pukotinskog sistema, te na temlju ovih saznanja, projektiraju se buduća napredovanja. Radi nemogućnosti detaljnog uvida u pukotinski sistem ležišta u cijelini, napredovanje otkopavanja planira se u odnosu na uočene i obilježene pukotinske sisteme praktično na dnevnoj osnovi. Ova komorna ("room and pillar") metoda eksploatacije popularno je nazvana "design as you go" (projektiraj u hodu - slobodni prijevod). Pararelno s razvojem metode otkopavanja, razvijala se i tehnika praćenja podzemnih pritisaka kako u stupovima tako i komorama, što je rezultiralo novim metodama utvrđivanja savojne čvrstoće materijala "in situ" kao i određivanje minimalne površine presjeka stupa u odnosu na njegovu visinu kako bi se izbjegao "kolaps" stupa, tj. da stup ne dođe u situaciju da bude opterećen na savijanje.

Naglašena je potreba kontinuiranog i stručnog praćenja jamskih pritisaka u ležištu radi stabilnosti podzemnih prostorija i sigurnosti zaposlenih. Radi stručnosti projektiranja i operativnog vođenja ove eksploatacije naglašena je potreba, važnost i informatička obrazovanost stručnih djelatnika kojih u ovom trenutku nedostaje.

U predavanju je također prikazano nekoliko kopova podzemne eksploatacije u Italiji, Španjolskoj i Indoneziji, čija iskustva je moguće koristiti u stručnom pogledu kod projektiranja budućih eksploatacija i mogli bi poslužiti kao idejni primjeri. Način na koji se regulira ova djelatnost u drugim zemljama rudarskim propisima je područje koje još treba detaljnije ispitati kako bi se i u našoj zemlji mogla donijeti odgovarajuća zakonska regulativa.

 

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Čitajte više
Mineral HR
Građevinarstvo
Građevinarstvo Potpisan ugovor za gradnju mosta preko Save kod Okučana

Radove na projektu vrijednom 19,5 milijuna eura (bez PDV-a) izvest će konzorcij u kojem su Integral Inženjering (Laktaši), Đuro...

Mineral HR
Građevinarstvo
Građevinarstvo PROJEKT Od kamenoloma do luksuznog luksuznog podzemnog hotela

Nakon deset godina gradnje u blizini Šangaja otvoren je prvi podzemni hotel na svijetu, koji je izgrađen vertikalno uz 90 metara duboku...

Mineral HR
Novosti
Novosti INTERVJU IGH je snažno usmjeren na internacionalizaciju poslovanja

Ove godine institut IGH d.d. obilježava 70 godina postojanja i povodom tog jubileja razgovarali smo s predsjednikom uprave Oliverom...

Mineral HR
Građevinarstvo
Građevinarstvo stanogradnja U program društveno poticane stanogradnje uloženo više od 4 mlrd kuna

U programu društveno poticane stanogradnje do sada je izgrađeno 8.276 stanova. U pripremi je izgradnja još tisuću, pretežito na obali.

Mineral HR
Građevinarstvo
Građevinarstvo projekti Inter i Milan dogovorili rušenje San Sira i gradnju novog stadiona

Milan i Inter usuglasili su se oko gradnje novog stadiona vrijednog 700 milijuna eura, no konačnu odluku donijet će gradsko vijeće jer...

Mineral HR
Novosti
Novosti robotizacija Europske tvrtke lideri su u robotizaciji građevinskog sektora

U Europi na svakih 100.000 zaposlenih u građevinskom sektoru imamo 12 robota, dok ih je u SAD-u samo dva, a u Kini samo jedan

Mineral HR
Građevinarstvo
Građevinarstvo građevinski radovi Dvoznamenkasti rast broja izdanih građevinskih dozvola u travnju

Predviđena vrijednost radova koje pokrivaju građevinske dozvole izdane u travnju iznosi 3,37 milijardi kuna, a izdana je 881 građevinska...

Mineral HR
Novosti
Novosti infrastruktura Za aglomeraciju Petrčane 567 milijuna kuna

Direktor zadarske Odvodnje Grgo Peronja najavio je da će radovi početi krajem godine, a trebali bi biti završeni do 31. prosinca 2023....